Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Hakeminen Pikku Omenaan

Pikku Omena on kaupungin ostopalveluyksikkö, joten hoitomaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Voit hakea ostopalvelupäiväkotiin tiedustella vapaita paikkoja suoraan päiväkodilta sähköpostitse ( pk.pikkuomena@gmail.com ). Meiltä voi paikka järjestyä nopeastikin, joten kannattaa kysyä! Myös tutustuminen on mahdollista järjestää (koronaohjeet huomioiden).

Maksut varhaiskasvatuksessa

 
Päivähoitomaksut
Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan maksuttomasta hoidosta enintään 290 euron kuukausimaksuun lasta kohden.  Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan hoitopaikkaan. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. Korkein hoitomaksu on maksettava myös silloin, jos ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Maksun suuruuteen vaikuttaa myös hoitoajan kesto sekä poissaolot.
 
Palkkatodistukset tulee toimittaa päiväkodille elokuussa, mikäli anoo alennusta hoitomaksuun syyskuun alusta alkaen. Hoitomaksut tulee suorittaa kunkin kuukauden 15. päivään mennessä tilille Danske FI96 8000 1800 3047 77.
 
Hoitomaksujen suoritukset tarkistetaan kuukausittain ja niiden laiminlyönnistä peritään 5 eur suuruinen perintämaksu. Jatkuvasta laiminlyönnistä (3kk) asia käsitellään päiväkodin johtokunnan kokouksessa, jolloin siitä tehdään merkintä pöytäkirjaan.

 
Poissaolot
Poissaolot vaikuttavat Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 21.1.2000 antaman ilmoituksen mukaan seuraavasti: Kuukausimaksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä, paitsi lapsen ollessa sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, jolloin maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 
Tämän vuoksi on myös erityisen tärkeätä, että ilmoitatte lapsenne sairaudesta heti päiväkodille!
 
Maksua ei peritä lainkaan, kun lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden päivät. Lapsen ollessa muun syyn vuoksi pois päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden päivät, peritään hoitomaksusta puolet.
 
Irtisanominen
Hoitosuhteen irtisanomisaika
on kuukausi. Irtisanominen on suoritettava viimeistä hoitopäivää edeltävän kuun 15. päivään mennessä. Jos lapsi irtisanotaan tätä myöhemmin, on seuraavankin hoitokuukauden maksu suoritettava, vaikka lapsi jäisikin kuun alussa pois.
 

Jäsenmaksu
Hoitopaikan vastaanottamisen edellytyksenä on kannatusyhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen. Jäsenmaksulla lapsen molemmat vanhemmat, tai muut huoltajat, liittyvät kannatusyhdistyksen jäseniksi. Vuosittain suoritettava jäsenmaksu on 100 euroa.Päiväkoti Pikku Omena, Nelikkokuja 2, 02210 ESPOO, Puh. 0503730496

  näytä normaaliversio » Ylös